Interno

12.3.2024

Izvještaj o provođenju Plana integriteta za 2023. godinu
Prednacrt Programa rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Izvještaj o radu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2022. godinu – pdf (word)
Srednjoročna komunikacijska strategija MP BiH – pdf  (word)
Akcijski plan za suzbijanje korupcije Ministarstva pravde BiH (2022.g.)
Program rada Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (pdf verzija)
Izvještaj o radu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (pdf verzija)
Ažurirani Registar rizika Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine  Plan upravljanja rizicima u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za 2021. godinu