ogp

OGP

28.4.2022


Akcijski plan Vijeća ministara BiH za provedbu inicijative POV

Informacija o izrađenom AP VMBiH za implementiranje inicijative POV za razdoblje 2021 - 2023

Information on the prepared AP of the Council of ministers of B&H for Implementation of the OGP Initiative 2021 - 2023

Prijedlog AP VMBiH za implementiranje inicijative POV za razdoblje 2021 - 2023_Hr

AP of the Council of ministers of B&H for Implementation of the OGP Initiative 2021 - 2023

AP Vijeća ministara BiH za provedbu inicijative POV_2019-2021

AP of the Council of ministers of B&H for the implementation of the initiative OGP_2019-2021 

Izvješće o provedbi AP VMBIH za provedbu inicijative POV 2019-2021

Report on the Implementation of the AP CoM of B&H of the OGP Initiative for the period  2019 -2021

 

 Savjetodavno vijeće inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Zapisnik sa 1.  sjednice Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Minutes_1. session_Advisory Council OGP

Zapisnik sa 2. sjednice Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Minutes_2. session_Advisory Council OGP

Zapisnik sa 3. sjednice Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Minutes_3. session_Advisory Council OGP

Zapisnik sa on line sastanka Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Minutes_On line session_Advisory Council OGP

Zapisnik sa 4.sjednice Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Zapisnik sa 5.sjednice Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Zapisnik sa 6.sjednice Savjetodavnog vijeća inicijative POV

Zapisnik sa konsultacija sa OCD 20.12.2021.

Minutes_4. session_Advisory Council OGP

Minutes_5. session_Advisory Council OGP

Minutes_6. session_Advisory Council OGP

Minutes_of_the_consultation_Advisory Council OGP_with_OCD_20.12.2021.

reload