Stručna literatura

Stručna literatura

20.4.2023

 

Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, april 2023.

Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita 

Autori: Ines Krtalić, Senad Oglečevac
Godina izdanja: 2022.
Cijena: 40 KM (s PDV-om)

Priručnik možete preuzeti u prostorijama Službenog lista BiH,
Džemala Bijedića 39/III, Sarajevo

Praktikum za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima 

Autor: Nikola Sladoje
Godina izdanja: 2012.
Cijena: 50 KM (s PDV-om)

Praktikum možete preuzeti u prostorijama Službenog lista BiH,
Džemala Bijedića 39/III, Sarajevo

Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita 

Autori: Fazila Musić, Ines Krtalić, Bojan Ninković
Godina izdanja: 2011.
Cijena: 40 KM (s PDV-om)

Priručnik možete preuzeti u prostorijama Službenog lista BiH,
Džemala Bijedića 39/III, Sarajevo

Međunarodna pravna pomoć Međunarodna pravna pomoć
Međunarodna pravna pomoć II   Međunarodna pravna pomoć II
Priručnik za izradu pravnih propisa Priručnik za izradu pravnih propisa
Priručnik za izradu pravnih propisa Priručnik za izradu obrazloženja propisa
- Priručnik o rodno odgovornom budžetiranju