Postupanje u slučaju otmice djece

Postupanje u slučaju otmice djece

U slučajevima kada neka osoba iz Bosne i Hercegovine traži vraćanje ili viđanje djeteta koje se nalazi u nekoj od država potpisnice Konvencije, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, uz zahtjev za viđanje djeteta ili zahtjev za vraćanje djeteta, inostranom centralnom izvršnom organu dostavlja i potrebnu dokumentaciju u skladu s Konvencijom o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece.

Ministarstvo o poduzetim radnjama stranog centralnog izvršnog organa, kao i o relevantnim informacijama, dobijenim u postupku, obavještava podnosioca zahtjeva.

Slična situacija je i kada zahtjev za povrat djeteta upućuje osoba izvan Bosne i Hercegovine, a dijete se nalazi u Bosni i Hercegovini. Tada, nakon što se zaprimi zahtjev od nadležnog inostranog centralnog izvršnog organa, Ministarstvo pravde BiH utvrđuje da li je zahtjev sačinjen u skladu sa Konvencijom, te u slučaju ako je isti uredan proslijeđuje ga nadležnom entitetskom ministarstvu pravde, koji ga dalje upućuje na rješavanje stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Ukoliko zahtjev nije kompletan, Ministarstvo pravde BiH isti neće odbaciti nego će putem centralnog izvršnog organa države koja podnosi zahtjev zatražiti dopunu i kompletiranje zahtjeva u skladu sa odredbama Konvencije.

Spisak svih centralnih organa država članica možete pronaći ovdje