Kontakt

Kontakt

23.3.2012

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju:

Tel: + 387 33 28 15 59, +387 33 28 15 56 
Fax: + 387 33 20 16 53