Potrebna finansijska sredstva

Potrebna finansijska sredstva

Procijena vrijednosti izgradnje državnog zatvora iznosi 77.450.865 KM. 

Usklađivanje sa najnovijim standardima u smislu obezbjeđenja oko 60 m2 po zatvoreniku povećalo je ukupnu površinu zavoda sa 13.000 m2 na 22.000 m2, pa je i procjena vrijednosti izgradnje novog objekta povećana na 77.450.865 KM. U ovaj iznos uključena je i izgradnja pristupnih puteva, sigurnosnih sistema te opreme i obuke budućih zaposlenika.

Projekat izgradnje državnog zatvora biće finansiran iz domaćih, donatorskih i kreditnih sredstava. Struktura troškova je slijedeća:
-12,9 miliona iz budžeta institucija BiH,
-24,3 miliona KM donatorska sredstva,
-3,4 miliona KM tehnička pomoć Evropske komisije
-38,6 miliona KM kredit Razvojne banke Vijeća Evrope

Projekat izgradnje državnog zatvora je uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2010.-2013.godine.