Info/Pristup informacijama

Pritužbe i prijave koruptivnog ponašanja u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

28.12.2012

U cilju provođenja  mjera iz Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.) i Akcionog plana za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv korupcije, a svjesni da je i pored značajne reforme krivičnog zakonodavstva, uključujući i usklađivanje odredbi krivičnih zakona koje definišu koruptivna krivična djela sa međunarodnim standardima, kao i donošenje i izmjenu niza drugih zakona, potrebno učiniti značajne napore na dosljednoj primjeni zakona i jačanju institucija za borbu protiv korupcije, ali i svih drugih institucija u kojima su moguća koruptivna ponašanja, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je donijelo vlastiti Akcioni plan suzbijanja korupcije.

Kao jednu od aktivnosti, Akcioni plan predviđa i uspostavljanje otvorenih komunikacionih kanala radi davanja poticaja građanima i državnim službenicima da prijave koruptivna ponašanja u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Pritužbe i prijave koruptivnog ponašanja u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine mogu se slati i na e-mail adresu: korupcija@mpr.gov.ba