Izvod iz registra

Izvod iz registra

Na pismeni zahtjev ovlaštenog lica ili osnivača subjekta upisa Ministarstvo izdaje izvod iz Registra, na formularu broj 7.

U formularu izvoda iz Registra upisuju se važeći podaci subjekta upisa.