Podnošenje zahtjeva za polaganje

12.7.2012

Zahtjev za polaganje stručnog upravnog ispita podnosi se pismeno Ministarstvu pravde BiH, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, Sarajevo.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  1. Dokaz o završenoj višoj ili srednjoj školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, original ili ovjerene kopije; odnosno original ili ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školskoj spremi). Uz diplomu stečenu van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992 godine potrebno je priložiti dokaz o nostrifikaciji iste.
  2. Dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završene više ili srednje školske spreme.
  3. Ovjereni Izvod iz Matične knjige rođenih za lica kod kojih je došlo do promjene prezimena nakon diplomiranja, odnosno završetka srednje školske spreme.