Troškovi polaganja stručnog ispita

Troškovi polaganja stručnog ispita za srednju i višu stručnu spremu

24.5.2023

Naknada za polaganje stručnog ispita iznosi 300,00 KM.
Naknada za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta iznosi 90,00 KM.
Naknada za polaganje popravnog ispita iz dva predmeta iznosi 150,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz jednog predmeta temeljem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 90,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz dva predmeta temeljem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 150,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz tri predmeta temeljem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 200,00 KM.
Naknada za polaganje razlike iz četiri predmeta temeljem Rješenja o oslobađanju polaganja dijela ispita izdatog od Ministarstva pravde BiH iznosi 230,00 KM.


Naknada se uplaćuje Ministarstvu pravde BiH na primaoca JRT Trezor BiH-Takse, broj računa primaoca:

  • Depozitni račun, broj računa 3380002210018390 Unicredit banka d.d. Mostar
  • Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 Unicredit banka a.d. Banja Luka
  • Depozitni račun, broj računa 5556000060067744 Nova banka a.d. Banja Luka
  • Depozitni račun, broj računa 1341021020000276 Asa banka Naša i snažna d.d. Sarajevo

Vrsta prihoda: 722567

Budžetska organizacija: 0904999

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba upisati 0 (nula)

Broj poreznog obveznika: treba da sadrži jedinstven matični broj građanina ukoliko uplatu vrši fizička osoba ili trinaestocifreni broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravna osoba

Šifra općine uplatitelјa: treba da sadrži šifru općine prebivališta- sjedišta uplatitelјa

Poziv na broj:  popuniti  brojevima „0“ (nula)

svrha doznake: «Troškovi polaganja stručnog ispita za srednju i višu školsku spremu ».