Novi ispitni termini

4.7.2024

Stručni upravni ispit za srednju i višu stručnu spremu na nivou Bosne i Hercegovine pred Komisijom za polaganje stručnog upravnog ispita Bosne i Hercegovine, će se polagati 10.07. i 11.07. 2024. godine u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, sala broj 2, sprat XI, sa početkom u 16,00 časova, kada kandidati polažu pismeni dio stručnog upravnog ispita, a usmeni dio stručnog upravnog ispita kandidati će polagati isti dan u istoj sali, sa početkom u 17,00 časova.


Imena kandidata za polaganje stručnog upravnog ispita zakazanog za 10.07.2024. su:


R. br.

Imena kandidata

Stručna sprema

Mjesto stanovanja

1.

Sabina Ćupina

SSS

Mostar

2.

Dražen Perušinović

SSS

Istočno Sarajevo

3.

Branka Vukašinović

SSS

Rogatica

4.

Kemal Bibić

SSS

Ilijaš

5.

Nikolina Lopatić

SSS

Pale


Imena kandidata za polaganje stručnog upravnog ispita zakazanog za 11.07.2024. su:

 

R. br.

Imena kandidata

Stručna sprema

Mjesto stanovanja

1.

Miljan Šešlija

SSS

Istočna Ilidža

2.

Mirza Ihtijarević

SSS

Mostar

3.

Šejla Pašalić

SSS

Sarajevo

4.

Edina Sušić

SSS

Pazarić

5.

Sanda Čolić

SSS

Kiseljak