Podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu

Podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu

12.7.2012

Zahtjev za polaganje stručnog upravnog ispita podnosi se pismeno, Ministarstvu pravde BiH, Trg Bosne i Hercegovine broj 1.

Uz zahtjev je potrebno priložiti :

  1. Dokaz o završenoj visokoj školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o diplomiranju, original ili ovjerene kopije). Uz diplomu stečenu van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992 godine potrebno je priložiti dokaz o nostrifikaciji iste.
  2. Dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završene visoke školske spreme (najmanje jedna godina radnog iskustva).
  3. Ovjereni Izvod iz Matične knjige rođenih za lica kod kojih je došlo do promjene prezimena nakon diplomiranja

Napomena:

Za podnošenje zahjeva za polaganje popravnog ispita i zahtjeva za ponovno polaganje stručnog upravnog ispita nije propisana posebna forma odnosno nema propisanog obrasca-formulara, sem što se u zahtjevu potrebno pozvati  odnosno navesti broj i  datum rješenja o odobravanju polaganja stručnog upravnog ispita, datumu izlaska na ispit i o činjenici da kandidat nije zadovoljio iz jednog ili dva ispita, zbog čega je upućen na popravni ispit.

Uz zahtjev se ne prilažu ranije dostavljeni dokazi o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog upravnog ispita.