Pravosudni ispit

Pravosudni ispit

6.6.2024

Na ovoj stranici možete dobiti sve informacije u vezi polaganja pravosudnog ispita, od uslova za polaganje, programa i relevantnih propisa, do pratećih troškova i aktuelnih ispitnih termina.

Polaganje pravosudnog ispita pred komisijom, koju imenuje ministar pravde Bosne i Hercegovine, regulisano je Zakonom o polaganju pravosudnog ispita ( „Službeni glasnik BiH“, br. 33/04) i pratećim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 56/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 62/11).

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom.

Pravosudni ispit se polaže nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, propisanih zakonom i po prijavi zainteresovanog kandidata.

Prijava se podnosi Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. U prijavi treba biti naznačen broj telefona na koji se može kontaktirati kandidat.


Sve dodatne informacije u vezi polaganja pravosudnog ispita možete dobiti svakim radnim danom u periodu od 09,00 do 11,00 sati, putem kontakata:

Ana Kraljević, sekretar Komisije za polaganje pravosudnog ispita
Tel. : + 387 33 281 617
Fax: + 387 33 201 683
E-mail: 
ana.kraljevic@mpr.gov.ba