Evropske integracije

16.6.2014

Odsjek za evropske integracije koordiniše provođenje strategija i politika evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva pravde BiH. U procesu evropskih integracija, ciljevi ministarstva se realizuju usklađivanjem pravnog sistema i propisa sa acquis-em, ali i provođenjem acquis-a iz nadležnosti Ministarstva pravde BiH.

EU-BOSNA I HERCEGOVINA SPP STRUKTURISANI DIJALOG O PRAVOSUĐU TEHNIČKE INFORMACIJE KOJE ZAHTIJEVA EVROPSKA KOMISIJA

Mišljenje Evropske komisije za demokratiju kroz pravo (Venecijanska komisija) o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Prvi set preporuka EK za sektor pravde u BiH

Drugi sastanak o „Strukturiranom dijalogu o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine” - Preliminarni nacrt preporuka Evropske komisije 

Treći sastanak o „Strukturiranom dijalogu o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine” - Preporuke Evropske komisije

Preporuke Četvrtog plenarnog sastanaka “Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine”

Zaključci sa 4. sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU 

Preporuke Evropske komisije po pitanju nacrta Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine

Zaključci sa 5. sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU 

Zaključci sa 6. sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU

Zaključci sa 7. sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU 

Preporuke sa 8. sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU