Međunarodne konvencije i ugovori

Na ovoj stranici možete ostvariti uvid u pregled svih međunarodnih ugovora o pravnoj pomoći koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu, uključujući ugovore koje je zaključila Bosna i Hercegovina, ugovore preuzete notifikacijiom o sukcesiji, konvencije Vijeća Evrope te konvencije Haške konferencije za međunarodno pravo.

Slovenija Srbija Makedonija Crna Gora Turska

Pregled bilateralnih međunarodnih ugovora prema državama