Organizacija i kontakti

Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i rad kaznene ustanove

17.4.2015


pomoćnik ministra


Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. : + 387 33 28 15 52
Fax: + 387 33 20 16 40
e-mail:
    

Nadležnosti:
 • izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Suda Bosne i Hercegovine,
 • izvršenje pravosnažne odluke inostranih sudova za djela predviđena Zakonom Bosne i Hercegovine ako posebnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom, čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina nije drugačije određeno,
 • izvršenje krivične sankcije pritvora ili druge mjere izrečene od strane Suda BiH prema stranim državljanima ili licima bez državljanstva, osim ako posebnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom, čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina nije drugačije određeno,
 • izvršenje krivične sankcije izrečene u entitetskim sudovima za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH, a na zahtjev osuđenog lica,
 • izrada zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija na državnom nivou,
 • davanje mišljenja i saglasnosti u provođenju Zakona ili drugog propisa,
 • provođenje stručnog obrazovanja zavodskih službenika,
 • uređivanje uslova programa i načina polaganja stručnog ispita zavodskih službenika,
 • inspekcijski nadzor nad radom ustanove za izvršenje krivičnih sankcija,
 • inspekcijski nadzor nad ostvarivanjem procesa prevaspitavanja osuđenih lica,
 • inspekcijski nadzor nad ostvarivanjem prava lica lišenih slobode,
 • postupanje po molbi za pomilovanje,
 • premještaj i uslovni otpust osuđenika.