Projekat izgradnje državnog zatvora

21.5.2020


Aktuelno

Novi tender za izgradnju Državnog zatvora

Upravni odbor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine na sjednici, održanoj 31.10.2013. godine, donio je odluku o poništenju tendera za izvođenje građevinskih radova na izgradnji Državnog zatvora.

Naime, nakon detaljnog razmatranja Izvještaja o evaluaciji ponuda koji je sačinila Komisija za izbor izvođača za izvođenje građevinskih radova, Upravni odbor je jednoglasno zaključio da, s obzirom da sve dostavljene ponude prevazilaze okvir budžeta planiran za izvođenje građevinskih radova, najprihvatljivija opcija da se, u skladu sa odredbama Smjernica Razvojne banke Vijeća Evrope, donese odluka o poništenju tendera.

Očekuje se da će novi tender za građevinske radove biti raspisan sredinom ovog mjeseca, te da će evaluacija istog biti završena u januaru 2014. godine.

Osim prolongiranja početka gradnje, na koje Ministarstvo nije moglo uticati, drugih kašnjenja u samom projektu nije bilo, jer se radilo na izradi potpuno novog projekta, usklađenog sa novim Evropskim zatvorskim pravilima, a što je bio uslov uslov za dobijanje kredita Razvojne banke Vijeća Evrope. Rad po novom projektu počeo je 2010. godine i od tada se sve aktivnosti provode po planiranim rokovima. U prethodnom periodu urađeni su brojni pripremni radovi, kakve zahtjeva jedna kapitalna investicija, od obimnih tehničkih i građevinskih radova, uključujući  izgradnju pristupnog puta i pripadajuće rasvjete, geomehanička ispitivanja i deminiranje terena, izradu testnih bunara, do brojnih drugih aktivnosti.

U toku je i realizacija ugovora o izgradnji građevinskog puta, čiji se završetak očekuje do kraja novembra.

U međuvremenu, data je saglasnost na izbor firme koja će vršiti nadzor nad izvođenjem glavnih radova.

Po završetku gradnje, Bosna i Hercegovina će dobiti najsavremeniju i najsigurniju zatvorsku ustanovu, u odnosu na sve druge ustanove slične namjene u zemlji ali i na Balkanu. Ovo će biti jedina zatvorska ustanova na nivou BiH koja će ispunjavati evropske standarde za smještaj osuđenih, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta.Završena evaluacija ponuda za gradnju državnog zatvora

Komisija za evaluaciju ponuda za izbor izvođača glavnih radova na izgradnji  Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, završila je postupak razmatranja ponuda i Upravnom odboru dostavila izvještaj i preporuku. Nakon potvrđivanja od strane Upravnog odbora, saglasnost na izbor izvođača treba dati i Razvojna banka Vijeća Evrope.

Istovremeno, Upravni odbor je dao saglasnost na izvještaj i preporuku  Komisije za evaluaciju ponuda za izbor nadzora nad izvođenjem glavnih radova na izgradnji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Izvještaj je u skladu sa odredbama Okvirnog finansijskog sporazuma između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope, dostavljen Razvojnoj banci na mišljenje.Ukoliko Razvojna banka da saglasnost, biće stvoreni uslovi za zaključenje ugovora za vršenje nadzora  nad izvođenjem glavnih radova na izgradnji državnog zatvora.

U toku je i realizacija ugovora o izgradnji građevinskog puta, čiji se završetak očekuje do kraja novembra.Dostavljanje ponuda za izgradnju Državnog zatvora do sredine juna

Na objavljeni glavni tender za izvođenje radova na izgradnji Državnog zatvora do sada se prijavio veliki broj domaćih i stranih firmi. Rok za dostavljanje ponuda je 12. juni a nakon zatvaranja tenderske procedure slijedi evaluacija ponuda i izbor izvođača radova. Početak gradnje objekta očekuje se na jesen 2013.godine.

Stvaranju uslova za početak glavnih radova prethodile su brojne aktivnosti na pripremi novog projekta i reviziji istog. Završeni su obimni tehnički i građevinski pripremni radovi, uključujući izgradnju pristupnog puta i pripadajuće rasvjete, geomehanička ispitivanja i deminiranje terena, izradu testnih bunara, te brojne druge aktivnosti.

Novi projekat je u potpunosti usklađen sa evropskim standardima i predviđa izgradnju najsavremenije i najsigurnije zatvorske ustanove u regiji. Objekat će imati neto površinu od oko 24.000 m2 a njemu će kaznu izdržavati 348 osuđenika i pritvorenika Suda BiH. Smještanje najtežih osuđenika u ovaj zatvor rasteretiće kapacitete drugih kazneno popravnim institucija i omogućiti resocijalizaciju osoba osuđenih za lakše oblike kriminala.

Objekat će imati minimalne troškove za energente zbog maksimalne uštede energije kroz korištenje samoobnovljivih izvora energije te minimalne troškove održavanja.

Do pomjeranja prvobitnih rokova za izgradnju došlo je zbog revizije starog i izrade novog projekta, odnosno njegovog usklađivanja sa najnovijim zatvorskim pravilima. Troškove izrade novog projekta u potpunosti je finansirala Evropska unija. Zbog povećanja ukupne površine zavoda, komunalnih troškova, sigurnosnih sistema, pristupnih puteva itd. promijenjena je i vrijednost izgradnje na približno 77,5 mil KM, a projekat će biti finansiran iz donatorskih, kreditnih i domaćih sredstava. Odlukom Vijeća ministara BiH od novembra prošle godine, izgradnja državnog zatvora proglašena je dugoročnim kapitalnim ulaganjem.


Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora možete preuzeti ovdje.