Civilno društvo

Civilno društvo

29.1.2021

U okviru zakonskih ovlasti, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine sarađuje s nevladinim sektorom i osigurava razvoj civilnog društva. Ova oblast u radu Ministarstva je uspostavljena zbog toga što su civilno društvo i razvoj NVO prepoznati kao važan element u javnom, i budućem evropskom životu Bosne i Hercegovine.


Saradnja i razvoj civilnog društva

Uspostavljanjem Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je osiguralo preduslove za usvajanje zakonodavstva i strategija povoljnih za razvoj civilnog društva. Razvoj civilnog društva, odnosno nevladinog, neprofitnog, dobrovoljnog i drugog sektora, kome je zajednička sloboda udruživanja i djelovanja za opšte dobro, ujedno je jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Prioriteti Sektora između ostalog su i: stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj civilnog društva, priprema i predlaganje različitih vidova saradnje između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara BiH odnosno unapređenje rada postojećih tijela, poticanje učešća civilnog društva u procesu javnih konsultacija pri izradi pravnih propisa, sačinjavanje pratećih periodičnih analiza i izvještaja o saradnji i poštivanju zakonodavstva koje se odnosi na civilni sektor itd. Ministarstvo će pružati podršku u obučavanju organizacija civilnog društva oko pristupanja EU fondovima, olakšavanju evropskog umrežavanja, jačanju kapaciteta malih organizacija, itd.


Program Evropa za građane

(https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens)

Evropsku uniju čine njezini građani i ona je stvorena za dobrobit svojih građana. Od velike je važnosti podupirati i omogućavati veće učešće građana u Evropskoj uniji i onome što Evropska unija predstavlja. To se proteže od potrebe za većim učešćem građana u postojećim aktivnostima do potrebe za omogućavanjem boljeg razumijevanja istorije Evropske unije i njezinih začetaka nakon dva svjetska rata. U tom smislu je program Evropa za građane (Program) važan instrument kojim se želi postići da 500 milona stanovnika Unije ima veću ulogu u razvoju Unije putem finansijskih programa i aktivnosti u kojima građani mogu učestvovati. Programom se promovira zajednička evropska istorija i vrijednosti te se podstiče osjećaj odgovornosti za način budućeg razvoja Unije. Program bi trebao biti dostupan svim građanima Evropske unije bez ikakve diskriminacije na osnovu spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi i spolne orijentacije. Zemlje članice Programa su 28 članica Evropske unije, Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Kontakt tačka Bosne i Hercegovine za Program je Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde BiH.

Glavne aktivnosti Kontakt tačke:

  • organizacija info dana, radionica i ciljanih sastanaka namijenjenih potencijalnim korisnicima Programa
  • pružanje informacija o Programu putem elektronske pošte i telefona
  • pružanje administrativno-tehničke podrške potencijalnim korisnicima Programa tijekom procesa prijave projekata
  • ažuriranje internet stranice sa svim relevantnim informacijama o Programu (uključujući održavanje alata traženja partnerskih organizacija za provođenje projekata)
  • izrada, štampanje i distribucija promotivnih materijala.


Javne konsultacije - eKonsultacije

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je prvo državno tijelo u Bosni i Hercegovini koje je počelo provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH. Svi zainteresovani građani i pravne osobe imaju priliku direktno sudjelovati u izradi pravnih propisa. Procesom javnih konsultacija želimo osigurati veći nivo sudjelovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških politika. 

Klikom na link ispod možete pristupiti web platformi i registrovati se za učešće u  e-konsultacijama: https://www.ekonsultacije.gov.ba/

Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (Sporazum) potpisan je 30.11.2017. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini. Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju u ispunjavanju uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Ovim Sporazumom se nastoje definisati prioriteti koji će bolje korespondirati sa novim izazovima za BiH i mogućnostima za saradnju Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija. Time se stvaraju uslovi za kreiranje kvalitetnih javnih politika i njihovu efikasnu primjenu.

Naknadno pristupanje Sporazumu: Članom 2. Sporazuma predviđeno je da nevladine organizacije mogu naknadno pristupiti Sporazumu na način da pisanim putem obavijeste Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, za nakandno pristupanje Sporazumu potrebno je ispuniti Obrazac 1 – naknadno pristupanje Sporazumu i poslati ga putem e-maila ili pošte.

Više o ovome na: http://www.mpr.gov.ba/nvo/archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=116&pageIndex=1  1. 12. 2020. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama. Uspostavljanjem Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama realizovana je jedna od najznačajnijih obaveza iz Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Pored toga, ovaj korak doprinosi i ispunjenju jednog od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, koji se tiče osiguranja poticajnog okruženja za civilno društvo u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način Vijeće ministara BiH je još jednom iskazalo svoju posvećenost izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

U skladu sa Sporazumom o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama zaduženo je za unaprjeđenje saradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija, s ciljem stvaranja poticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za djelovanje nevladinog sektora u BiH.

Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama čini sedam članova i članica sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju, praćenju i provođenju javnih politika od značaja za stvaranje poticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u BiH, izabranih putem javnog poziva Ministarstva pravde BiH.