Nadležnosti:

  • poslovi pružanja pravne i tehničke potpore braniteljima koji postupaju pred Odjelom I i Odjelom II Suda Bosne i Hercegovine; ostvarivanja i unaprjeđivanja suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
  • posredovanje u pribavljanju dokaza za obranu (iskaza svjedoka, audio zapisa, dokumentacije, transkripata, posredovanje u pozivanju svjedoka obrane, ovjeri dokaza koji će biti uvedeni i sl.) i pretraživanje MKS baza podataka za potrebe obrane;
  • provođenje procesa neovisnog certificiranja odvjetnika ovlaštenih za postupanje pred Odjelima I i II Suda Bosne i Hercegovine, uključujući izradu kriterija za dobivanje licence, sistem prijavljivanja i odobravanja, te vođenja i održavanja liste ovlaštenih branitelja;
  • suradnje sa Sudom Bosne i Hercegovine, Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, odvjetničkim komorama i drugim profesionalnim udruženjima odvjetnika, nevladinim organizacijama te ostalim relevantnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu u stvarima iz nadležnosti Odsjeka kao i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka;
  • organiziranje i provođenja osnovnih programa obuke i programa kontinuirane stručne edukacije branitelja koji postupaju pred Sudom Bosne i Hercegovine;
  • uređivanje i objavljivanje kvartalne publikacije Odsjeka i organizaciju godišnje konferencije Odsjeka; 
  • suradnja sa Sudom Bosne i Hercegovine, Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, odvjetničkim komorama i drugim profesionalnim udruženjima odvjetnika, nevladinim organizacijama te ostalim relevantnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu u stvarima iz nadležnosti Odsjeka;
  • pripremanje projekata i realizacije svih drugih aktivnosti koje imaju za cilj promociju principa pravičnog suđenja i osiguranja najviših standarda obrane;
  • koordinira suradnju organizacionih jedinica Ministarstva u onim oblastima i na onim predmetima na kojima postoji podijeljena nadležnost više organizacionih jedinica.


Kontakti:

Odsjek kaznene obrane

Jasmina Pjanić Njuhović, šef odsjeka
Tel: 033/ 560 261
email: 
jasmina.pjanic@okobih.ba 

http://www.okobih.ba


Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

Grenko Arapović, šef odsjeka
Tel: 033/281575
email: grenko.arapovic@mpr.gov.ba