Nedžad Salman, pomoćnik ministra


Adresa: Dubrovačka 6, objekt B, V sprat, 71000 Sarajevo, BiH
Tel. : + 387 33 72 16 69
e-mail: nedzad.salman@mpr.gov.baNadležnosti:
 • izrada svih razvojnih dokumenata nevladinog sektora u BiH;
 • izrada i priprema Strategije i Akcionog plana za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH;
 • unaprjeđenje rada zajedničkih organa Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora, u svrhu efikasnijeg dogovoranja i procjenjivanja zajedničkih ciljeva;
 • priprema i predlaganje različitih vidova saradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u BiH;
 • procjenjivanje novih politika razvoja nevladinog sektora;
 • omogućavanje i podsticanje učešća nevladinog sektora u procesima konsultacija u izradi  zakona i drugih propisa;
 • praćenje značaja aktivnosti nevladinog sektora i dobrovoljnog rada;
 • praćenje saradnje nevladinog sektora sa nižim nivoima vlasti u BiH;
 • praćenje i sačinjavanje godišnjih pregleda  primjene sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH;
 • praćenje i sačinjavanje analiza o poštivanju primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na nevladin sektor, te održavanju visokih standarda upravljanja;
 • priprema stručnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti Sektora, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti.
Kontakti odsjeka 

Odsjek za pravnu pomoć civilnom društvu 

Dr.sc.iur. Selma Džihanović-Gratz, šefica Odsjeka
Tel. : + 387 33 72 16 02
e-mail: selma.dzihanovic@mpr.gov.ba

Vildan Hadžihasanović, stručni savjetnik
Tel. : + 387 33 72 16 04
e-mail: vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba

Odsjek za razvoj civilnog društva

Miljana Vujadin, šefica Odsjeka
Tel. : + 387 33 72 16 00
e-mail: miljana.vujadin@mpr.gov.ba

Jelena Skokić, stručna saradnica
Tel. : + 387 33 72 16 00
e-mail: jelena.skokic@mpr.gov.ba