Pomoćnik ministra


Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: dijana.beribaka@mpr.gov.ba Nadležnosti:
  • izrada zakona i drugih propisa iz oblasti uprave na državnom nivou,
  • registracija i vođenje registara: udruženja, fondacija, ureda stranih organizacija, saveza i udruženja višeg nivoa i pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine, te crkava i vjerskih zajednica,
  • davanje mišljenje na nacrte i prijedloge zakona, odluka, uputstava, zaključaka, rješenja i drugih normativnih akata u pogledu pitanja koja se odnose na sankcije, organizaciju i funkcionisanje organa uprave Bosne i Hercegovine, te njihove međusobne odnose kao i na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji institucija Bosne i Hercegovine,
  • praćenje stanja i predlaganje mjera za rješavanje problema u oblasti uprave na državnom nivou,
  • priprema materijala za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prema Zakonu o upotrebi imena Bosne i Hercegovine,
  • odobravanje izrade i upotrebe pečata u institucijama Bosne i Hercegovine,
  • polaganje stručnih ispita za srednju, višu i visoku školsku spremu, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika i zaposlenika na nivou BiH,
  • priznavanje položenih stručnih upravnih ispita, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu polaganja stručnog upravnog ispita pripravnika i zaposlenika na nivou BiH,
  • vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom postupku (poseban ispitni postupak) iz nadležnosti Ministarstva, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom postupku (skraćeni ispitni postupak) iz nadležnosti Sektora.
Kontakti odsjeka 

Odsjek za registre i obrazovanje

Dijana Beribaka, v.d. šefica odsjeka
Tel. : + 387 33 28 15 78
Fax: + 387 33 20 16 83
e-mail: dijana.beribaka@mpr.gov.ba

Odsjek za upravu

Senad Oglečevac, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 28 16 05
Fax: + 387 33 20 16 83
e-mail: senad.oglecevac@mpr.gov.ba