Ured Komandira Sudske policije BiH
Tel: +387 33 728854
Fax: +387 33 728855

Ured Komandira smjene Sudske policije BiH
Tel/Fax: +387 33 728856

e-mail: sudska.policija@mpr.gov.ba

Nadležnosti:

Pomoć Sudu BiH i Tužilaštvu BiH u smislu:

  • pribavljanja informacija
  • izvršavanja naredbi Suda BiH za prinudno dovođenje svjedoka i optuženih lica
  • sprovođenja osuđenih lica u ustanove za izvršenje krivičnih sankcija
  • održavanja reda u sudnicama
  • obezbjeđenja sudija i službenika Suda BiH i Tužilaštva BiH
  • unutrašnje obezbjeđenje kompleksa pravosudnih institucija
  • provođenje naredbi Suda BiH za ekstradiciju, te ostalih naredbi kojima se osigurava uspješno odvijanje sudskih postupaka