Željko Bogut,
Sekretar Ministarstva pravde BiH

Adresa Trg BiH 3,
Sarajevo 71000,
Bosna i Hercegovina
Tel + 387 33 281 508
Fax + 387 33 201 036