O Мinistarstvu

Registar zaloga

10.6.2016

Registar zaloga uspostavljen je u svrhu registracije i dobijanja informacija o zalozima, posebnim vlasničkim pravima, srodnim pravima, stranim pravima i ranije stečenim pravima u skladu sa Okvirnim zakonom o zalozima («Službeni glasnik BiH» 28/04).

Ovim Registrom osigurana je uspostava modernog automatizovanog sistema za registraciju potraživanja na pokretnoj imovini unutar BiH.

Registar zaloga je samostalna unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Ministarstva pravde BiH.

Klikom na link www.reg-zaloga-bih.gov.ba otvara se web stranica Registra zaloga.

Kontakt:
šef Ureda za Registar zaloga
Tel. : + 387 33 72 16 09
Fax: + 387 33 20 16 19
e-mail: 

Help desk Registra zaloga
e-mail: pomoc@reg-zaloga-bih.gov.ba