Pomoć

Pretraga

15.3.2012

Pregled

Kriteriji za pretragu mogu uključivati:

 • Riječ ili frazu;
 • Prefiks riječi ili fraze;
 • Riječ koja je u blizini druge riječi.

Primjeri

U nastavku slijedi nekoliko primjera osnovne sintakse:

 • Riječ:
  Predsjedavajući
 • Fraza:
  74. sjednica
 • OR pretraga:
  najava OR govor
 • AND pretraga:
  govor AND Predsjedavajući
 • AND NOT pretraga:
  zakon AND NOT prijedlog
 • Prefiks:
  bos*
 • NEAR pretraga:
  odluka NEAR ekonom*