NVO

Informacija o potpisanom sporazumu između VM BiH i NVO o BiH

20.12.2017

Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (Sporazum) potpisan je 30.11.2017. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini. Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju u ispunjavanju uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Sporazum kojim se nastoji kreirati neophodan politički okvir za jačanje učesničke demokratije, korespondira sa zahtjevima Evropske unije i potrebama Bosne i Hercegovine za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Ovim Sporazumom se nastoje definisati prioriteti koji će bolje korespondirati sa novim izazovima za BiH i mogućnostima za saradnju Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija. S tim u vezi, Sporazum preciznije smješta ovu saradnju u oblast javnih politika koje su u nadležnosti Vijeća ministara BiH. Saradnja između institucija BiH i nevladinih organizacija nije sama sebi svrha, već je u funkciji većeg učešća građana i nevladinih organizacija u procesima kreiranja i primjene javnih politika, uvažavajući različite ali komplementarne uloge koje institucije BiH, građani i nevladine organizacije imaju u ovom procesu. Time se stvaraju uslovi za kreiranje kvalitetnih javnih politika i njihovu efikasnu primjenu.

 

Naknadno pristupanje Sporazumu:

Članom 2. Sporazuma je predviđeno da nevladine organizacija mogu naknadno pristupiti Sporazumu na način da pisanim putem obavijeste Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Sa tim u vezi, za nakandno pristupanje Sporazumu potrebno je da ispunite “Obrazac 1 – naknadno pristupanje Sporazumu” i pošaljete na e-mail: jelena.skokic@mpr.gov.ba  ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva

Trg BIH br. 1

71000 Sarajevo