NVO

OBRAZAC ZA PRISTUPANJE

20.12.2017

OBRAZAC

ZA PRISTUPANJE SPORAZUMU O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

U skladu sa članom 2. Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini iskazujemo spremnost na saradnju sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, u oblastima iz Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Naziv Udruženja/Fondacije: ____________________________

Adresa Udruženja/Fondacije: _________________________________________

Mjesto: _____________________________________________

 

 

                                                                                                  _____________________

                                                                         (Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

 

                                                                                      Pečat Udruženja/Fondacije

 

 

 

U________, _______. godine