Projekat izgradnje državnog zatvora

Aktuelno

Uprkos brojnim preprekama, izgradnja Državnog zatvora je u završnoj fazi

Nakon što su izgrađeni svi objekti zatvorskog kompleksa, u toku je i finalizacija radova na vanjskom i unutrašnjem uređenju. Riječ je o ukupno deset objekata od čega su objekti A, B, C i D namijenjeni smještaju osuđenika i pritvorenika, dok su ostalih šest servisni objekti (medicinski blok, sportska dvorana, radionica, kuhinja..).

Kako će Državni zatvor biti najsigurnija zatvorska ustanova u regionu, u kojoj će kaznu služiti najteži prestupnici u svim oblicima kriminala,  trenutne aktivnosti su usmjerene na ugradnju najnovijih visokosigurnosnih sistema čije je montiranje zajedno sa pratećom tehnikom takođe u toku.

S obzirom na to da su radovi prethodno prekinuti u najboljem dijelu godine za građevinske radove i da se trenutno izvode na hladnoći i u lošim vremenskim uslovima, za očekivati je da gradnja bude završena krajem maja ove godine.

Podsjećamo, prethodno je u jeku građevinske sezone,  u julu 2016. godine, došlo do neplanirane tromjesečne obustave radova, zbog sudskog spora između potencijalnog izvođača elektroinstalacijskih radova i glavnog izvođača.

Država kao investitor, odnosno Ministarstvo pravde BiH, je pretrpjelo najveću štetu zbog obustave radova, iako nije bila strana u postupku i uprkos činjenici da je do tada dinamički plan radova bio u potpunosti zadovoljen.

Do sada su za izgradnju najvećim dijelom korištena donatorska i kreditna sredstva, a u toku je realizacija i posljednja tranša kredita za izgradnju. Podsjećamo, izgradnja državnog zatvora finansirana je kreditom Razvojne banke Vijeća Evrope u iznosu od 19,3 miliona eura. BiH je uložila 6,45 miliona eura, donacije EU iznose 9,15 miliona eura, tehnička pomoć Evropske komisije 1,7 miliona eura, donacija Švedske je dva miliona eura, a Vlada SAD-a dala je 1,1 milion dolara za obuku zatvorskog osoblja.

Kompleks zatvora prostirat će se na površini od 24.000 metara kvadratnih, a svaka ćelija u kojoj će biti smješten po jedan zatvorenik, bit će površine 12 kvadratnih metara. Izgradnja  i funkcionisanje budućeg državnog zatvora  u potpunosti je usklađeno sa evropskim zatvorskim pravilima i standardima.

Realizacijom planiranog projekta Bosna i Hercegovina će dobiti zatvorske kapacitete maksimalne sigurnosti, kapaciteta 348 mjesta, od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike. Ovim će se značajno rasteretiti kapaciteti entitetskih zatvorskih kapaciteta i riješiti problem njihove prebukiranosti, ali i doprinijeti boljoj resocijalizaciji počinilaca „lakših“ krivičnih dijela.